Арії

Етнонім Етимологія

Для етноніма * a / ri a – передбачається зведення до індоєвропейської формі * ar-i – o – . відбитої, цілком ймовірно, також в ін-ірл. aire «знатний», «вільний» і др.-сканд. (Рунич.) Arj st R «знатнейшие». Останні слова,

однак, ніколи не використовувалися в якості етноніма, в той час як в мовах індоіранських (арійських) народів крім значення «благородний» слово мало яскраво виражену етнічну конотацію, противопоставлявшую аріїв («своїх людей») оточуючим чужим народам & # 160; – др.-інд. an rya – . авест. anairya – “не-арій», «чужак».

Пропонувалися різні версії походження * ar-i – o – . починаючи від вже залишених в академічних колах версій XIX & # 160; століття. від дієслова «пересуватися» (тобто «кочівник») або від дієслова «орати» (тобто «землероб»). У 1938 році Паулем Тімі була висунута що отримала в свій час широке поширення і критично переосмислена Е. Бенвеністом етимологія * ar-i – o – як «що виявляє гостинність» по відношенню до * ari (др.-інд. ar «друг», «ворог», «чужинець») [1].

Дана гіпотеза підтверджується наявністю др.-інд. ary – ( * ari a – ) «пан», «хазяїн дому», прямо відповідного іранським варіантам етноніма (з коротким а – ). При цьому древнеиндийский варіант з довгим ( rya – ) можна трактувати як вріддхі – форму від ary – . тобто «член спілки домохазяїнів-ary, в якому виявляється взаємне гостинність». З цим співвідноситься і таке важливе общеарійского Обожнювалися поняття як * ari aman – (др.-інд. aryaman – . Авест. Airyaman-) & # 160; – Арьяман. букв. «Арійство», божество дружби, гостинності та весілля.

др.-інд. ar «друг» (але і «ворог» як «чужак»), по всій видимості, має паралелі в хетт. ara – («товариш») і з арм. ari («арі» & # 160; – «мужній»). Для цього слова Семереньі припускав близькосхідний джерело (СР угар. ‘Arj «родич», «товариш») [2] [3].

Між тим, Ілліч-Світич. спираючись на те, що сама морфологія слова не відповідає індоєвропейської структурі (початкове a – замість очікуваного ларінгал * He – . наявність двох сонантов поспіль), виводив пра-І. Є. * ar-i – o – безпосередньо з семітських мов (СР др.-евр. rim «знатні», «свободнорожденниє» та ін. Корінь – rr «визволяти») [4]. < / p> Використання в давнину

У стародавню епоху термін * a / ri a – ( арій / арья ) був основним надплеменной етнонімом, обозначавшим у індоіранських народів сукупність племен, з якими вони відчували спорідненість і безпосередню етнічну зв’язок. Широко застосовувався термін також і в лінгвістичному сенсі: арійська мова & # 160; – рідна мова индоиранцев. Між тим, історичні свідчення побутування етноніма належать до часу після розпаду индоиранского єдності, який з плином століть тільки збільшувався. Тому для индоиранской етнонімії характерно з одного боку виключення з охоплення етнонімом арья навколишніх народів такого ж арійського походження, родинний зв’язок з якими в даній спільності перестає усвідомлюватися, а з іншого & # 160; – поступове забуття цього етноніма і витіснення його більш локальними самоідентифікації.

У Рігведі етнонім згадується 36 разів в 34 гімнах. Арійський світ в Рігведі охоплює насамперед Sapta Sindhava (Семиріччі. Річки Пенджабу) і об’єднує 5 великих племен: Anu, Druhyu, Yadu, Turva a і P ru. В епоху більш пізніх Вед центр індоаріїв зміщується на схід, в нинішню Харьяне. де височать плем’я Bh rata [5] [6] [7] [8]. Значення слова rya – все більше пов’язується з ведийским релігійним культом, з’являється поняття vratya – («відступники») & # 160; – групи людей арійського походження, що не дотримуються всіх установлень Вед.

No Video