Формування здорового способу життя учнів

Формування здорового способу життя учнів

Проблема формування здорового способу життя та зміцнення здоров’я учнів стає пріоритетним напрямком розвитку освітньої системи сучасної школи.

Процес формування здорового способу життя підростаючого покоління

до недавнього часу ідентифікувався з фізичним вихованням. Життя, однак, показала, що в століття стресів і неврозів, агресивності та байдужості, соціальних хвороб і екологічно неблагополучних умов існування фізичного виховання не впоратися з поставленими завданнями з формування культури здоров’я учнівської молоді. Виникла нагальна потреба виділення самостійної галузі виховання, що отримала назву “формування культури здоров’я учнів”.

Тільки з самого раннього віку можна прищепити дітям знання, навички та звички в області охорони здоров’я, які згодом перетворяться на найважливіший компонент загальної культури людини і вплинуть на формування здорового способу життя всього суспільства.

Навчання здоровому способу життя – цілеспрямований, систематичний і організований процес. Саме така організація навчання сприяє формуванню уявлень про здоровьесбереженія і навчить дітей відрізняти здоровий спосіб життя від нездорового, допоможе надалі берегти своє здоров’я і здоров’я оточуючих.

Формування здорового способу життя включає в себе три основні цілі:

  глобальну – забезпечення фізичного і психічного здоров’я підростаючого покоління; дидактичну – озброєння школярів необхідними знаннями в галузі охорони здоров’я, прищеплення умінь, навичок і звичок, що дозволяють запобігати дитячий травматизм, що сприяють збереженню здоров’я, працездатності і довголіття; методичну – озброєння учнів знаннями фізіологічних основ процесів життєдіяльності людини, правил особистої гігієни, профілактики соматичних захворювань, психічних розладів, інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також знаннями про шкідливий вплив на організм психотропних речовин.

Відповідальність за досягнення цих цілей формування здорового способу життя покладається, головним чином, на школу.

Школа – це не тільки освітній заклад, це особливий світ дитинства, в якому дитина проводить значну частину свого життя. Звідси необхідність подивитися на освітнє середовище сучасної школи з точки зору екології дитинства. І тут велика роль таких навчальних предметів, як природознавство, біологія, генетика, анатомія і фізіологія людини, валеологія, основи безпеки життєдіяльності. Але нерідко знання, одержувані школярами на уроках з цих предметів, – далека від життя теорія.

В даний час в практику роботи шкіл широко впроваджуються різні оздоровчі програми, що сприяють формуванню валеологічної грамотності, здорового способу життя учнів. Як правило, в школах не складно організуються окрел3 оздоровчі заходи, які, в кінцевому рахунку, не завжди дають позитивний ефект. Для цього необхідно, щоб робота по здоровьетворчеству носила системний характер.

З метою розширення уявлень школярів про навколишній світ, формування у них навичок здорового способу життя викладачі кафедри біології, медпідготовки та безпеки життєдіяльності Армавірського Державного Педагогічного Університету організували роботу клубу “Школа здоров’я” на базі Державного спеціального (корекційного) освітнього закладу для учнів ( вихованців) з відхиленнями у розвитку школи-інтернату III-IV виду р Армавіра Краснодарського краю.

Ми стали учасниками реалізації Комплексної програми творчої діяльності з соціалізації та соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями, що мають соціальний статус дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків “Ми – твоя сім’я” за підтримки Фонду допомоги знедоленим дітям і дітям, позбавленим батьківської ласки – Дитячого благодійного фонду “Вікторія” (г. Москва).

Цілі і завдання освітньої програми з валеології, розробленої в рамках проекту “Ми – твоя сім’я”:

  сприяти збереженню здоров’я учнів школи-інтернату; виробляти переконання в негативному впливі на організм таких шкідливих речовин, як тютюновий дим, алкоголь, наркотики і токсини; формувати безпечну поведінку дітей з обмеженими можливостями.

Наша програма спрямована на формування навичок збереження здоров’я через отримані знання про особливості свого організму, про закономірності його функціонування і правилах здорового способу життя. Діти практично застосовують ці правила через програвання різних ситуацій в позаурочний час. Ми обговорюємо з дітьми питання про те, що таке “здоров’я” і що таке “хвороба”, підводимо до висновку про те, що здоров’я людини залежить від її способу життя.

Практичним внеском у реалізацію програми “Ми – твоя сім’я” став Збірник методичних матеріалів “Тематичні уроки здоров’я” в 2-х частинах. Автор цієї статті – упорядник Збірника адресує його педагогам, вихователям, соціальним працівникам і всім тим, кому небайдуже здоров’я наших дітей.

Сторінки Збірника оповідають про те, що здоров’я – це не подарунок, отриманий один раз і на все життя, а результат свідомої поведінки кожного з нас. Книга покликана переконати в тому, що наш організм заслуговує на особливу увагу, що пізнання себе – одна з головних задач homo sapiens (людини розумної).

Під керівництвом викладачів кафедри студенти старших курсів соціально-педагогічного факультету, факультету технологій та підприємництва, філологічного факультету проводять “Уроки здоров’я” у формі уроків-ігор, уроків-казок, театралізованих уроків і т. Д. Такі форми роботи дозволяють ширше вводити елементи цікавості.

У процесі гри створюються умови для всебічного розвитку особистості дітей з обмеженими можливостями. Ігри примушують активніше мислити, сприя2ь розширенню кругозору, формують уявлення про навколишній світ. В процесі гри поліпшується фізичний розвиток дітей і вдосконалюються психічні процеси.

Студенти-волонтери ведуть з дітьми розмову про те, як правильно ставитися до себе і до оточуючих, як спілкуватися і взаємодіяти з іншими людьми.

Діти вчаться розуміти за яких умов середовище проживання (школа, вулиця, житло) безпечні для життя і здоров’я. Школярі розглядають свої зовнішні дані, свій розвиток як природний процес, який залежить від розумної поведінки.

У роботі з дітьми ми виходимо з того, що дитинство – особливий унікальний період в житті людини, це не підготовка до життя, а саме життя з певним, властивим тільки їй кругом потреб і можливостей. Тому в роботі з дітьми з обмеженими можливостями, ми керуємося принципом гуманізму та педагогічного оптимізму, що передбачає віру в дитину, в її потенційні можливості реалізувати себе як особистість.

Справжнє театралізоване дійство за допомогою м’яких іграшок організували студенти соціально-педагогічного факультету – майбутні соціальні педагоги. А майбутні вчителі початкових класів провели “Урок Айболита” про культуру харчування. Живий інтерес у дітей викликали вірші та загадки про корисні ягодах, овочах і фруктах. Вони активно їх відгадували, за що в нагороду отримували апельсини, мандарини і банани.

Студенти філологічного факультету провели урок здоров’я в незвичайній формі: “Суд над СНІДом”, про що писала міська газета “Армавірський співрозмовник”. Перед студентами стояло непросте завдання: силою голосу, особливої??інтонацією передати трагедію поламаних доль, загублених надій. “Жертви СНІДу” закликали хлопців не ризикувати своїми мріями, прекрасним світом, який чекає їх попереду, заради миттєвого задоволення.

Проведенню уроків здоров’я ми готуємо студентів перед виходом на педагогічну практику в школи міста і краю. При кафедрі біології, медпідготовки та безпеки життєдіяльності АГПУ для них читаються спецкурси: “Гігієнічні основи освіти учнів”, “Охорона репродуктивного здоров’я”, “Основи здорового способу життя”, “Профілактика вживання психоактивних речовин” і ін. Кілька років при кафедрі працює “Школа здоров’я “, в рамках якої студенти-волонтери проходять відповідну підготовку за різними напрямками: екологічному, патріотичному, антинаркотичного та валеологічного виховання школярів.

Валеологічну освіту майбутніх педагогів ми починаємо з самого головного – з формування вмінь і навичок збереження та зміцнення здоров’я своїх вихованців. І ніякі новації, ніяка ініціатива і творчість не повинні йти попереду турботи про здоров’я дітей.

З метою вивчення уявлень про здоровий спосіб життя нами розпочато дослідження, в якому беруть участь студенти очного і заочного відділень. Складено опитувальник, в якому випробувані повинні проранжувати 15 заданих характеристик здорового способу життя. При ранжируванні студенти в першу чергу відзначають відсутність шкідливих звичок, заняття спортом, раціональне харчування. Причому в більшості відповідей такі не менш важливі компоненти здорового способу життя, як самовдосконалення, доброзичливе ставлення до інших людей, осмислена життя знаходяться на останньому місці. Студенти заочного відділення віддають перевагу таким характеристикам, як гармонійні стосунки в родині, “не вести безладне статеве життя” і ін. Треба зазначити, що сама процедура ранжирування запропонованих складових здорового способу життя розширила уявлення піддослідних про ньому. Такого типу досл

Знаходять:

 • формування свідомого ставлення учнів інтернатів до збереження репродуктивного здоровя
 • формування здорового способу життя в школі
 • формування навичок та вмінь до здорового способу життя
 • формування культури здоровя учнів
 • формування здорового способу життя учнів на уроках я у світі
 • формування здорового способу життя учнів
 • формування здорового способу життя учнi в школi-iнтернат
 • формування здорового способу життя в учнів
 • формування здорового життя учнів - основи валеології початкова школа
 • Виховання йё навчання здорової особистості формування вмінь та навичок здорового способу життя через реалізацію державних програм шкільних предметів
No Video