Криза сучасної сім’ї реферат

Сім’я як соціально-правова організація. Встановлення спільності майна подружжя та їх інтересів. Причини ослаблення сім’ї. Життя в шлюбі без дітей. Розрив або осквернення шлюбу. Падіння батьківської влади над дітьми. Основні причини розлучень.

Вид: реферат

Автор:

Crasydoll

Подібні роботи з Бази знань:

Що таке шлюб. Шлюб в мусульманських країнах. Сучасні види браку в мусульманських країнах та їх особливості. Вплив розвитку держав на шлюб і сім’ю. Європеїзація мусульманської сім’ї. Правова база мусульманського шлюбу. Основні причини розлучень.

реферат [39.3 K], добавлена??19.03.2011

Історичний розвиток понять сім’ї, шлюбу і уявлень про розлучення. Соціально-психологічні наслідки розлучень. Соціально-педагогічна робота з розлученими. Тенденція збільшення числа розлучень при одночасному скороченні кількості шлюбів.

курсова робота [57.0 K], добавлена??20.10.2011

Аналіз причин ослаблення сім’ї та ознак падіння її сучасних & quot; підвалин & quot ;. Кризові моменти, що ведуть до розкладанню білоруської сім’ї. Процентне співвідношення числа зареєстрованих шлюбів та розлучень. Вплив церкви на шлюбні і сімейні відносини.

реферат [25.2 K], добавлена??28.03.2010

Шлюб і сім’я – соціальні інститути, їх типи і найважливіші функції. Тенденції розвитку сімейно-шлюбних відносин. Основні проблеми, чинники ризику, причини та наслідки високого рівня розлучень. Високі вимоги, пропоновані до сімейних відносин.

реферат [29.5 K], добавлена??01.02.2010

Вивчення сім’ї та шлюбу. Форма організації особистого побуту, заснована на подружньому союзі і родинних зв’язках. Причини укладення шлюбу в ранньому віці. Вивчення успішних і неуспішних шлюбів. Причини розлучень, що виникають в результаті спільного життя.

реферат [19.5 K], добавлена??25.03.2013

Виділення різних типів сім’ї в залежності від форм шлюбу, статі подружжя, кількості дітей, складу, місця людини в сім’ї. Функції сім’ї як соціального інституту. Демографічна статистика. Психологічний клімат сім’ї. Проблеми сімей в країнах СНД.

контрольна робота [35.5 K], добавлена??04.01.2011

Причини сімейного неблагополуччя та кризові періоди шлюбу. Конфлікт в сучасній сім’ї та соціально-психологічний феномен розлучення. Аналіз рольових стосунків у сім’ї, проблеми нестабільності шлюбу, рівня народжуваності та напруженості в сфері побуту.

контрольна робота [25.1 K], добавлена??14.11.2010

Структура та головні функції сім’ї. Загальне поняття про психологічний клімат. Моногамія, полігамія, груповий шлюб. Організація проведення анкетування людей на тему & quot; Що для вас розлучення: крах чи нове життя? & Quot ;. Результати експериментального дослідження.

контрольна робота [73.9 K], добавлена??23.04.2013

СC’я як мала соціальна група. Основні типи сім’ї. Специфіка сім’ї як соціального інституту, її основні функції. Міжособистісні відносини між дітьми та батьками. Фактори сімейної зв’язку, що визначають міцність родини. Проблеми сучасної сім’ї.

контрольна робота [32.0 K], добавлена??27.10.2010

Шлюб як один з самих важливих інститутів, встановлених Богом. Підстави створення сім’ї для християнина. Встановлення відносин між чоловіком і жінкою з волі Божої. Роль чоловіка згідно Біблії. Божий порядок для сім’ї. Відносини чоловіка і дружини в шлюбі.

реферат [22.2 K], добавлена??14.03.2011

Історичні типи шлюбу. Вибір партнерів. Еволюція сім’ї та шлюбу. Шлюб в давнину. Європейський шлюб в середньовіччя та епоху Відродження. Сім’я в біблійні часи. Язичницька сім’я. Християнська модель сім’ї. Внутрішньосімейні стосунки по & quot; домашнього будівництва & quot;.

курсова робота [28.5 K], добавлена??04.06.2005

Сім’я як одне з найстаріших соціальних утворень в історії людства. Інститути сім’ї, їх форми, типи і функції. Жертовні фігури при нерегістріруемих шлюбі. Критерії виділення нерівного шлюбу, а також юридичні підстави для його розірвання.

реферат [30.3 K], добавлена??23.02.2014

Шлюб – сімейний союз чоловіка і жінки, що породжує їх права і обов’язки по відношенню один до одного і до дітей, вимоги до його оформлення. Поняття і функції сім’ї. Завдання та повноваження подружжя при укладенні шлюбу, його види. Фіктивний і тимчасовий шлюб.

презентація [1.8 M], добавлена??12.11.2013

Специфіка соціологічного вивчення сім’ї. Основні форми шлюбу: ендогамних і екзогамний, полигамная і моногамна. Види сімей залежно від існування особливостей їх соціально-демографічного складу та функцій. Етапи розвитку та структура сім’ї.

реферат [30.6 K], добавлена??28.07.2010

Поняття та види соціального інституту. Шлюб-основа сімейних відносин. Історичний напрям в соціології сім’ї та шлюбу. Сім’я як найважливіший соціальний інститут: життєвий цикл, форми, функції. Розподіл ролей у сім’ї. Криза сім’ї, її майбутнє.

курсова робота [37.0 K], добавлена??07.12.2007

Аналіз методичних основ вивчення шлюбів і розлучень в молодіжному середовищі. Дослідження основних теорій сім’ї. Визначення факторів і причин, що впливають на прийняття рішення про розлучення. Характеристика заходів, спрямованих на зміцнення інституту сім’ї.

дипломна робота [94.9 K], добавлена??27.10.2012

Шлюб і сім’я як суспільні форми регулювання відносин між людьми. Основні функції сучасної сім’ї: економічна, репродуктивна, рекреативная. Особливості взаємин батьків і дітей. Аналіз типів виховання дитини за Е. Ейдеміллер.

курсова робота [87.7 K], добавлена??22.10.2012

Характеристика різних стадій і процесів, які переживають подружжя при розірванні шлюбу. Причини розпаду сім’ї та його наслідки для разводящихся і суспільства. Впливи ситуації розлучення батьків на формування особистості і життєдіяльність дитини.

курсова робота [311.0 K], добавлена??17.11.2013

Роль сім’ї в сучасному суспільстві. Поняття сім’ї та шлюбу: історичні типи, основні функції. Вивчення життєвого циклу сім’ї – послідовності соціальних і демографічних станів з моменту утворення сім’ї до моменту припинення її існування.

курсова робота [44.2 K], добавлена??05.12.2010

Шлюб і сім’я як соціальні інститути та їх функції. Соціальні, психологічні та економічні мотиви шлюбно-сімейних відносин. Перспективи розвитку сім’ї та шлюбу. Групове якість сімейної життєдіяльності. Стиль виконання внутрішньосімейних ролей.

курсова робота [73.1 K], добавлена??03.06.2009

Інші роботи з колекції:

Знаходять:

  • вплив держави на встановлення сімї
  • психологічні особливості сучасних мусульманських сімей
  • твір есе на тему криза сімї та її