Професійно важливі якості особистості менеджера

– на рівні властивостей особистості.

На основі управлінської діяльності менеджера можна виділити наступні професійно важливі якості.

Організаторські якості . характеризуються умінням підбирати, розставляти кадри, планувати роботу, забезпечувати чіткий контроль. Організаторські якості – це слідства

прояви низки психологічних властивостей особистості.

Найбільш важливими є:

Психологічна вибірковість – здатність адекватно, без спотворення відбивати психологію організації. Критичність і самокритичність – здатність бачити недоліки у вчинках і діях інших людей і своїх вчинках. Психологічний контакт – здатність встановлювати міру впливу, впливу на інших людей. Вимогливість – здатність пред’являти адекватні вимоги залежно від особливостей ситуації. Схильність до організаторської діяльності, тобто потреба в її виконанні.

Здатність заряджати своєю енергією інших людей, активізувати їх.

Серед інших організаторських якостей слід відзначити такі як:

Цілеспрямованість – вміння поставити чітку і ясну і прагне до її досягнення;

Гнучкість – здатність реально оцінювати обставини, адаптуватися до них, не змінюючи, при цьому принципових позицій;

Працездатність – здатність тривало виконувати роботу з високою ефективністю;

Наполегливість – вольове властивість особистості, що виявляється в наполегливому прагненні досягти свідомо поставленої мети;

Самостійність – здатність здійснювати діяльність, спираючись на власні можливості без чужої допомоги;

Дисциплінованість – підпорядкування встановленому порядку, вміння налагоджувати і підтримувати дисципліну в колективі;

Ініціативність – вміння діяти енергійно, здатність висувати ідеї і намічати шляхи їх втілення.

Загальною основою розвитку менеджера як фахівця як і компетентного керівника є інтелектуальні якості . Інтелект може виступати або не виступати в ролі чинника успішності менеджера залежно від того, які ресурси менеджера – інтелектуальні чи комунікативні включені в його діяльність.

No Video