Роль і функції макро і мікроелементів – Youcure. me

Роль і функції макро і мікроелементів Хімічні елементи в організмі людини

Кожна клітина людського тіла містить хімічні елементи, які беруть участь у різних хімічних реакціях, що забезпечують життєдіяльність людини. В даний час в організмі людини виявлено 81 хімічний

елемент з 92 зустрічаються в природі елементів.

У процентному співвідношенні організм людини складається на 60-75% з води, близько 34% припадає на органічні речовини і близько 6% складають неорганічні речовини.

Оскільки основну масу живих організмів становить вода, основними складовими органічних сполук є кисень (О) і водень (Н). До основних елементів також відносяться вуглець (С) і азот (N). Саме ці чотири хімічних елементи являють собою основу життя і їх називають біогенними (органогенних) елементами або макронутриентов .

Такі органічні речовини, як білки, жири, вуглеводи і нуклеїнові кислоти переважно побудовані з макронутриентов. Дуже важливе значення мають також сірка (S) і фосфор (P).

В неорганічних речовинах організму людини обов’язково присутні 22 хімічних елементи: Ca. P, O, Na, Mg, S, B, Cl, K. V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cr, Si. I. F, Se, які є структурними елементами скелета і м’яких тканин, а також факторами, які регулюють основні фізіологічні функції організму.

Багато макро-і мікроелементи є життєво необхідними, оскільки при їх відсутності або нестачі порушується нормальна життєдіяльність організму, такі елементи називають ессенціальними (незамінними) .

Що таке макро – і мікроелементи?

Умовно всі елементи можна розділити на три групи, в залежності від кількості їх вмісту в організмі людини: макроелементи, мікроелементи і ультрамікроелементи. Основними джерелами у забезпеченні ними організму людини є харчові продукти рослинного і тваринного походження, а також питна вода.

Виробники лікарських препаратів і біологічно активних добавок стали використовувати для позначення біологічно значущих елементів (макро-і мікроелементів) термін мінерал, а свою продукцію називати мінеральними комплексами.

Макроелементи (від грец. makros великий) – це хімічні елементи або їх сполуки, які містяться в організмі людини у відносно великих кількостях – від декількох грамів до сотень грам. До макроелементів відносяться: натрій, калій, кальцій, фосфор, залізо, магній, хлор, сірка. Макроелементи входять до складу основних тканин організму – кістки, м’язи, кров та ін

У таблиці нижче наведені середня і максимальна добова потреба для людини в макроелементах та перелік продуктів харчування, які є їх основними джерелами.

Потреби організму людини в макроелементах

Знаходять:

  • функції мікроелементів
  • мікроелементи та макроелементи
  • функции микроелементив
  • мікро і макро елементи
  • потреба організму в мікро-макро елементах
  • мікроелементи таблиця
  • мікроелементи і макроелементи
  • що таке макро- та мікроелементи
  • ультрамікроелементи в житті людини
  • таблиця макро і мікро елементів їх значення та джерело