Розшифровка результатів загального аналізу крові

Розшифровка результатів загального аналізу крові

Розшифровка результатів загального аналізу крові

Еритроцити функцію харчування тканин організму киснем, а також видалення з тканин вуглекислого газу. Якщо показник еритроцитів нижче норми (анемія),

то організм отримує недостатні кількості кисню (гіпоксія). Якщо показник еритроцитів вище норми (поліцитемія або еритроцитоз), то існує ризик тромбозу.

Гранулоцити – це лейкоцити, які містять гранули (зернисті лейкоцити). Гранулоцити представлені 3 типами клітин: нейтрофіли, еозинофіли і базофіли. Ці клітини беруть участь у боротьбі з інфекціями, в запальних та алергічних реакціях. Кількість гранулоцитів в різних аналізах може виражатися в абсолютних показниках (GRA #) і у відсотках від загального числа лейкоцитів (GRA%).