Саратовський Обласний Центр Крові – донори Саратова, здати кров, кров в ім’я життя, як стати донором

Головне меню

профілактика здорового способу життя

Плани дій За захист здоров’я населення від впливу аномальної спеки

стіки і ключові елементи таких планів і наведені приклади з досвіду ряду європейських країн, що приступили до їх реалізації

та оценке. В керівництві йдеться про важливість створення планів з охорони здоров’я населення в періоди аномальної спеки, вказані основні характери-ного на вдосконалення системи заходів з охорони здоров’я населення в умовах екстремальних погодних явищ / аномальної спеки. керівництво є результатом роботи проекту EuroHEAT, проведеного за фінансової підтримки Європейської комісії й спрямований-нятію необхідних заходів. Такі заходи можна об’єднати в спеціальний план по захисту здоров’я населення від впливу спеки. Справжнє планування та житлового будівництва, а також забезпечення готовності системи охорони здоров’я та органів соціального захисту до при-раннього попередження, своєчасне поширення рекомендацій про заходи профілактики та захисту, вдосконалення міського ваності та смертності необхідний комплекс заходів на різних рівнях, включаючи забезпечення функціонування метеорологічних систем і аномальною спеки на здоров’я людини, як правило, можна запобігти. Для ефективної профілактики пов’язаних зі спекою захв-спеки. В останні роки аномальна спека в Європі призвела до зростання смертності, хоча наслідки негативного впливу спекотної погоди В результаті змін клімату змінюється і характер погоди; зростає частота екстремальних погодних явищ, у тому числі аномальної “читати повністю”

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ВІДМОВИ ВІД КУРІННЯ

Рекомендації адресовані лікарям первинної ланки охорони здоров’я – лікарям медичної профілактики (центри медичної профілактики, кабінети / відділення медичної профілактики лікувально-профілактичних установ), лікарям загальної практики, терапевтам, керівникам закладів первинної медико-санітарної помощіоценку ефективності технологій з подолання споживання тютюну. алгоритми дії лікарів на різних етапах надання допомоги, алгоритми організації допомоги кращим в лікувально-профілактичних установах, Методичні рекомендації спрямовані на вдосконалення профілактичної допомоги в системі охорони здоров’я. Представлене комплексне клініко-організаційне профілактичне втручання реалізується як на індивідуальному, так і груповому рівні, його мета у зниженні ризику захворювань, пов’язаних з курінням. Воно засноване на ранній діагностиці, корекції та моніторингу. Методичні рекомендації містять: “читати повністю”

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВ’Я

Методичні рекомендації призначені для керівників і лікарів центрѕ2 здоров’я, лікарів терапевтів, кардіологів, лікарів загальної практики, спеціалістів служби медичної профілактики. Формування здорового способу життя населення є важливим напрямком в процесі модернізації російської охорони здоров’я – при збереженні зусиль вдосконалення процесу діагностики та лікування захворювань. У сучасних умовах найважливішим компонентом формування успіху в зниженні смертності від неінфекційних захворювань є забезпечення комплексного підходу до формування здорового способу життя населення, що на належному рівні повинні забезпечувати центри здоров’я. Методичні рекомендації містять опис організації надання медичної допомоги населенню в центрах здоров’я. “Читати повністю”

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ дорослого населення щодо зниження надмірної маси тіла

Методичні рекомендації містять опис організації надання медичної допомоги особам з надмірною масою тіла та ожирінням в установах первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД). У сучасних умовах зростає роль активного співробітництва медичних працівників та пацієнтів в питаннях збереження здоров’я населення, навчання здорового способу життя, зниження ризику неінфекційних захворювань (НИЗ), покращення якості та тривалості життя. Одним з регламентованих механізмів профілактичної роботи в ПМСД є організація кабінетів медичної профілактики з метою корекції факторів ризику НИЗ. Представлений клініко-організаційний підхід профілактичного втручання реалізується як на індивідуальному, так і груповому рівні методом профілактичного консультування пацієнтів з надмірною масою тіла та ожирінням. Мета консультування – сформувати у пацієнтів здорове харчова поведінка, орієнтоване на зниження негативного впливу на здоров’я (первинна профілактика) та ризик ускладнень при наявних НИЗ (вторинна профілактика) надлишкової маси тіла та ожиріння, в основі яких лежать аліментарно-залежні поведінкові ФР: незбалансоване харчування, надмірне споживання кухонної солі, цукрів, жиру, алкоголю та ін . “читати повністю”

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ

У середині 90-х років у рамках угоди Гор-Черномирдін проводилося співробітництво між Державним науково-дослідним центром профілактичної медицини Міністерства Охорони здоров’я Російської Федерації (ГНІЦ ПМ МЗ РФ) і центрами з контролю і профілактики захворювань (CDC, Атланта, США) в галузі розробки політики та стратегії профілактики серцево-судинних та інших неінфекційних захворювань в Росії. Одним з проектів цієї співпраці стала адаптація та апробація посібника для лікарів (PACE: Physician-based Assessment and Counseling for Exercise), розробленого в CDC. У російській перекладі це керівництво було видано як «Фізична активність – лікарські рекомендації» (ФАВР). Керівництво було успішно апробовано 20 лікарями загальної практики в 4-х містах Росії: Ст. Петербурзі, Челябінську, Твері і Електросталі. Була проведена оцінка ефективності проекту, яка показала, що в результаті підвищилася інформованість лікарів в галузі фізичної активності, лікарі стали частіше давати рекомендації пацієнтам в цій області, а також збільшився рівень фізичної активності, як лікарів, так і пацієнтів. Справжні методичні рекомендації були розроблені для того, щоб допомогти лікарям первинної охорони здоров’я оцінити рівень фізичної активності їхніх пацієнтів і дати їм науково-обгрунтовані рекомендації в цій області у форматі короткої 3-5 хвилинної консультації. “Читати повністю”

ПЛАН ЗАХОДІВ ІЗ ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВІД ВПЛИВІВ аномальної спеки

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ГРОМАДЯН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ немедикаментозного СПОЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ У ЦЕНТРАХ ЗДОРОВ’Я

Формування здорового способу життя – це комплекс заходів, спрямованих на збереження здоров’я, пропаганду здорового способу життя (ЗСЖ), мотивування громадян до особистої відповідальності за своє здоров’я і здоров’я своїх дітей, розробку індивідуальних підходів за формою вання здорового способу життя, в тому числі дітям, боротьбу з факторами ризику розвитку захворювань, просвіта та інформування про шкоду упот ребления тютюну, алкоголю, наркотиків та інших психоактивних речовин, запобігання соціально-значущих захворювань, збільшення продовж ності активного життя.

Враховуючи значимість і актуальність проблеми з формування здорового способу життя Міністерством охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації видано Наказ від 19 серпня 2009 року № 597н «Про організацію діяльності центрів здоров’я з формування здорового способу життя у громадян Російської Федерації, включаючи сокра щення споживання алкоголю і тютюну ».

Завдання, поставлені перед медичними працівниками за формою вання ЗСЖ, полягають в усуненні або пом’якшенні дії факто рів ризику розвитку захворювань, інформуванні населення про шкоду упот ребления тютюну, алкоголю, наркотиків та інших психоактивних речовин, запобігання соціально значущих захворювань, в тому числі серед дет ського населення, застосуванні індивідуальних підходів у консультування нії, досягненні збільшення тривалості активного життя. “Читати повністю”

ШКОЛИ КУРСОВОГО ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ САРАТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Знаходять:

  • впмсд