Якості керівника, якими він повинен володіти

Особистість керівника

Особистість керівника, його досвід, ділові та характерологічні особливості грають провідну роль в управлінні організаціями. Але вимоги і якості особистості керівника не можна розглядати окремо від роду його діяльності. Так, наприклад, деякі

якості, що зустрічаються при аналізі діяльності керівників виробництва, відсутні в характеристиках керівників наукових колективів, і навпаки. Крім того, взаємні відповідності особистості керівника та його діяльності характеризуються певною динамікою. Питання про прояв і формуванні якостей особистості керівника та його діяльності повинен розглядатися в безпосередньому зв’язку з тим, що і сама діяльність керівника теж істотно змінюється в результаті придбання ним нових якостей і зміни існуючих. Однак сказане не виключає можливості і необхідності визначити у найзагальнішому вигляді ті вимоги, яким повинен відповідати керівник будь-якого управлінського рангу у різних соціальних організаціях.

Основні властивості керівника:

1. Соціальна спрямованість діяльності

Керівник як офіційна особа повинен добре знати законодавчі, нормативні акти, які регламентують діяльність соціальних організацій. Він повинен добре розуміти основні тенденції в розвитку сучасної політики, економіки, права та інших сфер життя держави.

2. Висока компетентність в певній професійній діяльності відповідно до профілю керованого колективу (політика, наука, виробництво, правоохоронна система і ін.), Так як керівник не взагалі управляє людьми, а управляє їх діяльністю за рішенням професійних завдань. Однак в силу своєї роботи, пов’язаної з організацією людей, керівник повинен володіти системою знань і в ряді суміжних областей: сучасної економіки, права, філософії, педагогії, психології тощо. Такі керівники вміють спілкуватися з людьми, з’єднуючи слово і діло. Вони часто ставлять цілі діяльності, уміють їх обгрунтувати, змусити людей вірити в необхідність їх досягнення.

3. Організаторські здібності

Одне з основних якостей керівника & mdash; вміння організувати спільну роботу людей. Однак поєднувати вирішення організаційно-технічних завдань з людьми не так просто. Багатьом керівникам буває легше зробити що-небудь самому, ніж домогтися виконання цього від інших. Це найлегший, але самий безперспективний шлях, оскільки самому все не зробити, і з часом керівник виявляє, що його підлеглі відвикли від самостійності, не можуть або вже не хочуть самостійно приймати рішення. А між тим в даний час одна з центральних задач, яку доводиться вирішувати керівникам у своїх колективах,-це створити умови для прояву активності, ініціативи, творчості людей, розвитку їх активної мотивації.

У ряді досліджень показано, що організаторські здібності містять у собі такі психоло3ічні властивості особистості:

    здатність відображати з достатньою повнотою психологію керованої групи в ході вирішення спільних завдань; практична спрямованість розуму & mdash; оволодіння знаннями і вміннями в галузі практичної психології, готовність застосовувати їх у процесі вирішення організаторських задач; психологічний такт & mdash; наявність почуття міри у взаєминах з людьми; наявність енергійності & mdash; здатність заряджати своєю енергією організовуваних людей; вимогливість & mdash; здатність пред’являти до людей адекватні вимоги залежно від особливостей ситуації; критичність & mdash; здатність виявити і виразити значимі для даної діяльності відхилення від умов, що диктуються поставленим завданням; схильність до організаторської діяльності & mdash; потреба в ній.

4. Високі моральні якості . справедливість і об’єктивність в оцінці співробітників, гуманність, чуйність, тактовність, чесність. Не тільки в плані своєї ділової компетенції, а й у своїх моральних якостях керівник повинен бути зразком для підлеглих. Помилково було б обмежувати спілкування з підлеглими тільки службовими питаннями. Треба цікавитися їхніми особистими проблемами, сім’єю, побутовими умовами, здоров’ям, думкою співробітників з різних питань, уважно вислуховувати їх, навіть якщо їх думка здається помилковим.

Характер керівника проявляється в стилі керівництва, бо він служить також еталоном поведінки для підлеглих. Тому так важливо враховувати властивості характеру при призначенні людини на керівну посаду. Працівник виробничих колективів вважають, що важко і неприємно працювати з керівником, якщо він не урівноважений, груб, несправедливий. Це значно знижує продуктивність праці.

5. Емоційно-вольові риси характеру . цілеспрямованість, принциповість, наполегливість, рішучість, дисциплінованість, захопленість, здатність показати ці якості своїм підлеглим і вести їх за собою. Вольові якості людини здавна вважалися основними його вміннями управляти. Сократ, наприклад, вважав, що головне достоїнство керівника & mdash; вміти керувати людьми, а головними ворогами керівника є обжерливість, лінь, пристрасть до вина, слабкість до жінок. До вольовим якостям можна віднести самокритичність, необхідну для усвідомлення своїх слабкостей, і самоконтроль, необхідний для їх придушення. Важливу роль в структурі цих якостей займає почуття відповідальності, яке керівник повинен постійно відчувати, за моральний і фізичний стан своїх підлеглих, за результати діяльності керованого ним колективу.

6. Інтелектуальні здібності . спостережливість, аналітичність мислення, здатність до прогнозування ситуацій і результатів діяльності, оперативність і логічність пам’яті, стійкість і розподілення уваги. Керівник повинен постійно поповнювати та оновлювати свої знання і вміти творчо, оперативно використовувати їх в часто змінюються, іноді екстремальних ситуаціях, характерних для його не стандартної діяльності. Так, А. В. Суворов вважав, що знання в пам’яті полководця повинні бути систематизовані, як би розкладені по шухлядах так, щоб їх можна було швидко відшукати і використати в певній ситуації. Наполеон високо цінував розум, але вважав, що люди мають багато розуму і мало характеру найменше придатні для військової професії, бо для цього потрібно мати більше рішучості і менше роздумувати.

Існує думка, що люди, які володіють високим творчим інтелектом воліють працювати на самоті. Люди середніх здібностей більш схильні до роботи в колективі, до керівництва людьми. У складних сучасних умовах у людини, яка претендує на керівництво, повинно бути високо і гармонійно розвинені характерологічні та інтелектуальні властивості.

7. Уміння підтримувати свій авторитет .

Авторитет заснований на:

    зайнятому керівником офіційному статусі (посада та влада); визнання його зверхності і права приймати відповідальні рішення в умовах спільної діяльності.

Справжнім авторитетом користується керівник & mdash; лідер, так як в його поведінці присутні обидві властивості.

8. Імідж керівника & mdash; важлива складова його авторитету. Поняття іміджу відображає сучасні вимоги до зовнішнього вигляду керівника, який не тільки спілкується з підлеглими, а й здійснює функцію представництва керованої ним групи перед обличчям інших соціальних організацій. Тому зовнішність керівника, культура мови, манери & mdash; все це елементи його іміджу. В сучасних умовах існують іміджмейкери, які створюють образ керівника, формуючи цей вигляд відповідно до очікувань публіки.

9. Міцне здоров’я . Діяльність сучасного керівника характеризується надзвичайно високим нервовим і фізичним напругою. Причинами професійних захворювань керівників стають підвищена нервова збудливість, порушення сну, серцево-судинні розлади. Тому вважається, що, яким би сильним не був чоловік, його здоров’я на керуючої посади вистачить не більше ніж на 8 років. Але багато керівників ставляться до свого здоров’я зневажливо, прагнучи показати колективу приклад службового завзяття, не враховуючи, що їх здоров’я є фактором, який значною мірою визначає ефективність діяльності керованих ними колективів. Крім того, що керівник повинен вести здоровий спосіб життя, він повинен проходити систематичні медичні обстеження. Адже здоров’я висококомпетентних, досвідченого керівника & mdash; це не тільки його особисте надбання, а й суспільна цінність для колективу, організації та держави.

Знаходять:

  • вимоги яким повинен відповідати сучасний керівник
  • яким якостям повинен відповідати керівник
No Video