Культура здорового способу життя

культура здорового способу життя

Сторінка 1 з 12

культура здорового способу життя

Курсова робота: Виховання у молодших школярів культури здорового способу життя

Введення

Здоров’я людини – проблема

досить актуальна для всіх часів і народів, а в даний час вона ставати першорядною.

Всесвітня організація охорони здоров’я визначила здоров’я як стан «повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів».

Як і у вихованні моральності і патріотизму, так і у вихованні шанобливого ставлення до здоров’я необхідно починати з раннього дитинства. На думку фахівців-медиків, 75% усіх хвороб людини закладене в дитячі роки. Чому це відбувається? Мабуть, вся справа в тому, що дорослі помилково вважають: для дитини найважливіше – це добре вчитися. А чи можна добре вчитися, якщо в тебе болить голова, якщо твій організм ослаблений хворобою та лінощами?

Діяльність педагогів та медичного персоналу в напрямку зміцнення здоров’я учнів слід вважати оздоровчо-освітньою роботою, яка є комплексом оздоровчих заходів гігієнічної, лікувально-профілактичної, фізкультурної, психолого-педагогічної, природно-оздоровчої, художньо-естетичної спрямованості в поєднанні з освітою дітей з питань зміцнення і збереження здоров’я. Питанням, що дозволяє зрозуміти значимість оздоровчих заходів, особливості їх використання в особистому оздоровленні та формуванні усвідомленого ставлення до свого здоров’я.

Школа – це не тільки установа, куди впродовж багатьох років дитина ходить вчитися. Це ще й особливий світ дитинства, в якому дитина проживає значну частину свого життя, де він не тільки вчиться, але і радіє, приймає різні рішення, висловлює свої почуття, формує свою думку, ставлення до кого-небудь або чого-небудь.

Об’єктом дослідження є виховання у молодших школярів культури здорового способу життя.

Предметом дослідження були соціально-педагогічні механізми впливу на особистість дитини.

Мета роботи є опис виховання у молодших школярів культури здорового способу життя.

Завдання:

– & # 160; Вивчити виховний потенціал простору фізичної культури і спорту в школі;

– & # 160; Вивчити здоров’язберігаючих організацію навчального процесу;

– & # 160; Описати щоденник здоров’я для молодших школярів;

– & # 160; Скласти сценарій свята “В здоровому тілі – здоровий дух”.

Знаходять:

  • сценарій до свята здорового способу життя
No Video