Який повинен бути загальний і біохімічний аналіз крові

Який повинен бути аналіз крові

Для того щоб визначити стан здоров’я людини, в лабораторній діагностиці найчастіше використовують аналізи крові. Існує багато видів таких досліджень. Крім клінічного аналізу крові, який характеризує загальний стан здоров’я, застосовуються специфічні дослідження певних параметрів крові.

З їх допомогою лікар може виявити багато захворювань, оцінити роботу конкретних органів і систем організму. Але часто, отримавши ки результати аналізу, пацієнт задається питанням – який повинен бути аналіз крові в нормі . Головною умовою хорошого аналізу є відповідність показників крові пацієнта нормальних значень.

Найбільш часто лікарі призначають загальний (клінічний) і біохімічний аналізи крові. Розглянемо, які показники норми даних досліджень у дорослих, і який повинен бути аналіз крові у дитини .

Нормальні значення показників загального аналізу крові

Який повинен бути загальний аналіз крові . Значення показників гарного загального дослідження крові повинні відповідати значенням норми. Визначають багато показників клінічного аналізу крові. Наведемо основні з них.

1. Гемоглобін – особливий білок крові, який знаходиться в еритроцитах і відповідає за перенесення кисню з легенів до всіх тканин і органів і вуглекислого газу назад до легенів. У нормальному дослідженні крові значення гемоглобіну повинне знаходитися в межах 120-140 г / л у жінок, 130-160 г / л у чоловіків, у дитини до року – 100-140 г / л, до 6 років – 110-150 г / л.

2. Еритроцити – червоні кров’яні клітини, які здійснюють перенесення кисню і вуглекислого газу. Норма еритроцитів в крові у жінок становить 3,5-4,6 ? 10 грудня / л, у чоловіків – 4,0-5,0 ? 12 жовтня / л, у дітей до року – 3,7-5,2 ? 10 12 / л, до 6 років – 3,9-5,2 ? 10 грудня / л, до 12 років – 4,0-5,2 ? 10 грудня / л.

3. Гематокрит – процентне співвідношення об’єму еритроцитів в крові до загального обсягу плазми крові. Нормальне значення гематокриту у жінок – 33-46%, у чоловіків – 38-49%, у дітей до року – 28-41%, до 6 років – 31-40%, до 12 років – 32-41%.

4. Тромбоцити – кров’яні пластинки невеликих розмірів, які беруть участь у формуванні тромбу при пошкодженнях судин. Таким чином, тромбоцити запобігають розвитку кровотечі. У нормі кількість тромбоцитів у дітей і дорослих становить 180-320 ? ’10 9 / л. У новонароджених діток перших десяти днів життя норма тромбоцитів становить 99-420 ? ’10 9 / л.

5. Ширина розподілення еритроцитів – показник відмінності розмірів еритроцитів. Він може вказуватися у відсотках або в fl. Норма ширини розподілу еритроцитів – 11,5-14,0% або 35,0-55,0 fl.

6. Середній обсяг еритроцита – характеристика крові, яка вказує розмір еритроцита. Нормальний середній обсяг еритроцита у дітей до року – 70-84 fl, до 6 років – 74-86 fl, до 12 років – 75-94 fl, у жінок – 81-101 fl, у чоловіків – 80-101 fl.

7. Вміст гемоглобіну в еритроциті – показник кількості гемоглобіну, який міститься в еритроциті. Норма вмісту гемоглобіну в еритроциті для дорослих – 27-34 pg, у дітей до року – 24-30 pg, до 6 років – 25-31 pg, до 12 років – 26-32 pg.

8. Концентрація гемоглобіну в еритроциті – характеристика, яка відображає насиченість еритроцита гемоглобіном. У нормі цей показник становить 320-360 г / л у дорослих, у дітей 12 років – 320-370 г / л.

9. Лейкоцити – білі кров’яні клітини, які беруть участь в імунному захисті організму людини. Який повинен бути в загальному аналізі крові даний показник . Норма лейкоцитів у крові у дитини до року життя становить 5,5-12,0 ? ’10 9 / л, до 6 років – 5,0-12,0 ?’ 10 9 / л, до 12 років – 4,5-12, 0 ? ’10 9 / л, у дорослих – 4,0-9,0 ?’ 10 9 / л.

10. Лімфоцити – вид лейкоцитів, які відповідають за вироблення імунітету на кожному етапі розвитку хвороби. Нормальний вміст лімфоцитів в крові становить у дорослих 34%, у дітей до 12 місяців – 61%, до 6 років – 42%, до 12 років – 38%.

11. Моноцити – вид лейкоцитів, які в тканинах організму перетворюються в макрофаги. Вони очищають запалену тканину від бактерій, токсинів, загиблих клітин організму. Норма моноцитів в крові дорослих і дітей після року – 3-9%, у малюків до рочки – 4-10%.

12. ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів. Даний показник крові вказує на наявність в організмі запальних процесів. Його норма становить у жінок до 20 мм / год, у чоловіків – до 15 мм / год, у дітей до 6 місяців – 4-10 мм / год, після року до 12 років – 4-12 мм / ч.

Який повинен бути біохімічний аналіз крові?

За допомогою біохімічного аналізу крові фахівець може оцінити роботу певного органу людини, виявити нестачу вітамінів і мікроелементів в організмі.

Розглянемо, який повинен бути аналіз крові по даному методу дослідження.

1. Загальний білок – сумарний вміст всіх білків сироватки крові. Норма загального білка у дорослих становить 64-82 г / л, у дітей до року життя – 46-72 г / л, до 6 років – 52-77 г / л, до 12 років – 58-78 г / л.

2. Альбумін – основний білок крові, який виробляється в печінці. Кількість альбуміну в крові має становити 35-50 г / л у дорослих, 38-53 г / л – у дітей до 14 років.

3. С-реактивний білок – чутливий елемент крові, який швидше за інших елементів реагує на пошкодження тканин. Норма його вмісту в сироватці крові – менше 0,5 мг / л.

4. Глікозильований (глікозильований) гемоглобін – білок гемоглобін, до якого приєднана глюкоза. Норма гликированного гемоглобіну становить 4,0-6,5% від кількості вільного гемоглобіну в крові.

5. Аланінамінотрансфераза (АлАТ) – фермент печінки, який бере участь в обміні амінокислот. Нормальне значення АлАТ в крові у жінок – менше 31 Од / л, у чоловіків – менше 41 Од / л.

6. Аспаратамінотрансфераза (АСТ) – клітинний фермент, який бере участь в обміні амінокислот. Яке має бути в біохімічному аналізі крові значення даного показника . Норма АсАт для жінок становить менше 31 Од / л, для чоловіків – менше 41 Од / л.

7. Гамма глутамілтранспептідаза (ГГТ) – фермент, який бере участь в обміні амінокислот. Його нормальний вміст в крові жінок менше 32 Од / л, у чоловіків – менше 49 Од / л. Для новонароджених дітей характерно значення даного показника, в 2-4 рази перевищує значення норми дорослих.

8. Загальний холестерин – органічна сполука, яка є важливим компонентом жирового обміну організму людини. Норма загального холестерину в крові у дорослих – 3,0-6,0 ммоль / л.

9. Тригліцериди – нейтральні жири, що представляють собою похідні вищих жирних кислот і гліцерину. Яке має бути в аналізі крові у дитини значення тригліцеридів . У дітей до 10 років норма даного показника становить 0,34-1,24 ммоль / л, до 15 років – 0,36-1,48 ммоль / л. У жінок кількість тригліцеридів у крові в нормі 0,44-2,70 ммоль / л, у чоловіків – 0,52-3,29 ммоль / л.

10. Глюкоза – головний показник вуглеводного обміну в організмі. Норма глюкози в крові у дорослих 3,89-5,82 ммоль / л, після 60 років – до 6,38 ммоль / л. У дітей до 14 років даний показник має нормальне значення 3,33-5,55 ммоль / л.

11. Загальний білірубін – жовчний пігмент, який є продуктом розпаду гемоглобіну і деяких інших компонентів крові. У нормі вміст загального білірубіну в крові – 3,4-17,0 мкмоль / л.

12. Креатинін – речовина, яка утворюється в результаті обміну білків в організмі. Нормальний вміст креатиніну в крові у чоловіків 60-115 мкмоль / л, у жінок – 53-96 мкмоль / л, у дітей до року 18-35 мкмоль / л, до 14 років – 26-62 мкмоль / л.

Якщо вам сподобалася ця стаття, будь ласка, проголосуйте за неї.

Знаходять:

  • яка повинна бути норма шое в крові в 15 років
  • ширина розподілення еритроцитів
  • Анализи дитей до року
  • ггт яка норма
  • Норма тромбоцитів в Г/л
  • Який гемоглобін повинен бути у дитини у 7 років
  • клінічний аналіз крові дитини
  • Який нормальний гемоглобін повинен бути у дитини
  • який должен буть глікозильований гемоглобін
  • нормальні показники загального клінічного аналізу крові