Здати біохімічний аналіз крові АЛТ і АСТ. Аналіз крові на трансмінази. ГПТ аналіз

№ B093 АЛТ

лікар загальної практики, хірург, інфекціоніст, ендокринолог, гематолог, терапевт, гастроентеролог

АЛТ (аланінамінотрансфераза, АЛАТ) внутрішньоклітинний фермент з групи трансфераз, підгрупи трансаміназ, який каталізує перетворення a-кетокислот в амінокислоти, шляхом перенесення

аміногруп. У нормі лише невелика частина цього ферменту пропадає в кров. Фермент присутній в основному в цитоплазмі гепатоцитів, але також він содержиться в клітинах скелетної мускулатури і міокарда. Біохімічна активність АЛТ у печінці майже в 10 разів вище, ніж в міокарді і скелетних м’язах, тому підвищення рівня АЛТ в крові розглядається в основному як індикатор ураження паренхіми печінки. При пошкодженні печінкових клітин порушується цілісність їх мембрани і АЛТ потрапляє в сло. АЛТ має велику діагностичну чутливість при захворюваннях гепатобіліарної системи, ніж АСТ.

Якщо біохімічний аналіз крові АЛТ (АлАТ) показав підвищення активності АЛТ в 50 разів і більше, то це в основному може бути обумовлено гострим порушенням печінкової перфузії, гострим некрозом печінкових клітин, викликаному екзотоксинами, в тому числі парацетамолом і тетрахлорид вуглецю, вірусному гепатиті, інфекційному мононуклеозі. Збільшення концентрації АЛТ в крові є діагностично значущим, оскільки його рівень збільшується ще до появи інших клінічних симптомів захворювань печінки (жовтяниця і т. д.). При вірусному гепатиті підвищення активності ферменту відбувається в дуже ранні терміни – в продромальний період (відзначається у 50% пацієнтів – за 5 днів, у 90% – за 2 дні до клінічної маніфестації захворювання). Високі значення АЛТ і АСТ спостерігаються і і при токсичних гепатитах, особливо у важких випадках. Помірне підвищення трансаміназ спостерігається при алкогольному ураженні печінки. Залежно від стадії циротичного процесу рівні АЛТ і АСТ можуть бути або на верхній межі норми, або в 4-5 кратному збільшенні від верхньої межі (рівень АСТ при цьому вище, ніж АЛТ). У пацієнтів з первинними або метастазуючими карциномами печінки спостерігається підвищення активності трансаміназ у 5-10 разів, однак зустрічаються випадки. коли їх рівень сохраняетсяв межах норми, в основному на ранніх стадіях злоякісної інфільтрації органа. Рівень в аналізі крові АЛТ (АлАТ), перевищує більш ніж у 15 разів верхню межу норми, завжди є показником гострого гепатоцеллюлярного некрозу токсичного, вірусного або циркуляторного походження.

Збільшення рівня в аналізі АЛТ спостерігається також при інфаркті міокарда, так як цей фермент міститься і в серцевому м’язі, проте його підвищення порівняно з АСТ незначно, оскільки активність АЛТ в кардіоміоцитах на відміну від АСТ – низька. При неускладнених інфарктах міокарда рівні в аналізі крові АЛТ (АлАТ) залишаються в межах норми або спостерігається їх слабке збільшення. Підвищення концентраці°C0ЛТ в сироватці при інфаркті міокарда може вказувати на розвиток застійних явищ в печінці.

Знаходять:

  • transminazi
  • норма алт в біохімічному аналізі крові
  • для чого здають аналіз АЛТ
  • біохімічний аналіз при інфвркті
  • біохімічний аналіз крові при інфаркті
  • біохімічний аналіз крові алт
  • біохімічний аналіз Ат
  • Біохімічний Алт і аст норма
  • біохімічне дослідження крові аст
  • аналіз крові трансаміназа АЛТ